Người lương thiện

.... NGƯỜI LƯƠNG THIỆN ... !

Cuộc sống này, bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất. Bất kể dung mạo bình thường hay xuất chúng, tấm lòng lương thiện chính là mỹ diệu nhất.

Làm người, ta lựa chọn chân thành.

Xử sự, ta lựa chọn thiện lương.

                   Lương thiện quan trọng hơn tất cả.... #quote #quotes | Châm ngôn, Tâm lý  học, Lời khuyên

- Trên đường đời bất luận ta gặp được ai, sự chân thành có thể chạm tới sâu thẳm trong tâm hồn của họ bất luận gặp phải vấn đề gì, thái độ bao dung có thể nhận được sự kính có thể nhận được sự kính trọng từ đối phương.

- Làm người, chúng ta cần dựa vào nỗ lực của chính mình, đó mới là bước đi chắc chắn nhất. Dù chịu khổ hay chịu thiệt đừng nên tính toán so đo, dù trăm bề khó khăn, cũng không tính kế hại người.

- Người luôn giở thủ đoạn, cuối cùng sẽ mất đi tất cả. Ai so rằng bạn ngốc bao nhiêu, sớm muộn đều sẽ biết được, ai so rằng bạn đần bao nhiêu, sớm muộn đều sáng tỏ. Giấy không bọc được lửa, thật hay giả cuối cùng sẽ hiển lộ rõ ràng. Không có bức tường nào không lọt gió, tốt xấu sớm muộn đều minh bạch.

- Người sống chân thành, cuối cùng sẽ nhận được sự cảm ân. Người đối đãi với vạn vật thành tâm, một gỳ nào đó sẽ nhận được hồi báo. Cho đi tình yêu rồi sẽ nhận lại được tình yêu. Làm ngời không cần quá toàn vẹn, chỉ cần có lương thiện trong tâm thì đến chỗ nào cũng không e ngại. Nói chuyện không cần vòng vo giả dối, dùng chân thành đối đãi thì đi đến chân trời xa xôi nào cũng đều có thiên hạ.

              

- Nhân sinh nói cho chúng ta biết, muốn làm người tốt cần tu tròn thiện tâm, mới được ở nơi cao quý.

- Sự thật nói cho chung ta biết, cuộc sống muốn thoát cảnh khổ đau, chính là phải vô cầu vô dục.

- Cuộc sống nói cho chúng ta biết, cảm thụ cay đắng ngọt bùi, tự mình mới tạo nên cố gắng thành tựu.

Bảo trì một trái tim luôn hướng về phía trước, mới là dũng cảm nhất. Nhìn khắp thế gian vật đổi sao rời, giữ vững một phần thiện niệm, mới đực gọi là vĩ đại. Đi khắp thế gian muôn sông nghìn núi, vẫn còn làm một người lương thiện, đó miws là điều không hối tiếc nhất ... !

Trà trăm vị nhưng " trà tĩnh " 
Người trăm loại " người loạn ".
Sống là chính mình, sống chân thành sẽ không hối tiếc thanh xuân. Nhiệt huyết và chân thành sẽ luôn cho bản thân được sống vui vẻ không âu lo.

                
Bạn chỉ cần lương thiện, trời xanh tự có an bài – Là đúng hay sai?