Triết lý định luật con cua

Triết lý " định luật con cua " 

PHẬT Dạy,

Thế gian có bốn việc mà chẳng thể lâu dài.
Những gì là bốn?
1. Có thường tất sẽ vô thường.
2. Có phú quý tất sẽ bần tiện.
3. Có hội họp tất sẽ biệt ly.
4. Dù khỏe mạnh rồi cũng sẽ chết.

Những người yêu hoa sẽ ngửi thấy mùi thơm của hương hoa
Kẻ dùng gai đâm người khác sẽ bị gai làm tổn thương chính mình.

Nếu không thể chấp nhận người khác có cuộc sống tốt đẹp, thì người bị hủy hoại đầu tiên luôn là chính mình.
Người thật lòng muốn tốt cho người khác, sẽ nhận được sự ban thưởng của vận mệnh…